Abstraktes

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Pouring 04

Acrylfarben auf Leinwand

Pouring 05

Acrylfarben auf Leinwand, 30x30cm mit Schattenfugenrahmen

Pouring 07

Acrylfarben auf Leinwand, 30x30cm mit Schattenfugenrahmen

Pouring 08

Acrylfarben auf Leinwand, 30x30cm mit Schattenfugenrahmen

Pouring 09

Acrylfarben auf Leinwand

Unterwasserwelt

Acrylfarben auf Leinwand, 40x40cm mit Holzrahmen